Personal tools
You are here: Home
 
Document Actions

RSM - jižní Čechy

regionální spolupracující místo Českého centra pro mobilitu

EURAXESS Česká republika

České centrum pro mobilitu je součástí Evropské sítě servisních center EURAXESS (European Network of Services Centres), jejíž činnost byla oficiálně zahájena 30. června 2004 v Paříži. Do této sítě je zapojeno 35 vzájemně spolupracujících evropských zemí reprezentujících více než 200 servisních center.

Read More…

Living, working, studying - An overview of your EU rights (European Union)

Žijeme, pracujeme, studujeme - Přehled vašich práv v EU (Evropská Unie)

Read More…

The Czech Social Security Administration (CSSA)

Česká správa sociálního zabezpečení (ČSSZ)

Read More…

 

Powered by Plone CMS, the Open Source Content Management System

This site conforms to the following standards: